Personlig assistans

Vad är personlig assistans?

Personlig assistans är en lagstadgad rätt sedan 1994 och regleras av Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (där personlig assistans är en av nio LSS-insatser) och 51 kap. Assistansersättning i Socialförsäkringsbalken.

 

Målet är att du ska kunna leva som andra. Stödet ska vara personligt utformat och du har rätt att välja vem som ska arbeta som personlig assistent. Det är du som väljer när du får stödet, hur det ska utföras och vem som ska vara arbetsgivare för assistenterna.

 

Den personliga assistansen innebär att du får hjälp av en eller flera personliga assistenter att klara sådant du inte klarar själv. Assistenten ska hjälpa dig med det du inte själv klarar av på det sätt som du själv anser är lämpligt.

 

Kommunen eller försäkringskassan beslutar.

Personlig assistans kan beviljas av kommunen eller Försäkringskassan, kommunen finansierar dock alltid de 20 första timmarna.

Innan du får rätt till assistans görs en bedömning av ditt behov. Man börjar med att titta på de grundläggande behoven, som är personlig hygien, måltider, klä av och på sig, kommunicera med andra och annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om personen med funktionsnedsättningen. Om du får beviljat personlig assistans för de grundläggande behoven så kan du också få personlig assistans för dina övriga behov.

 

Assistansersättning.

Varje timma som du blir beviljad personlig assistans för är värd en bestämd summa pengar, vi pratar om assistansersättning. Assistansersättningen är 291 kronor per timma (2017). När du fått ditt beslut ska assistansen verkställas. Du kan driva din personliga assistans själv eller överlåta samordnandet åt kommunen, ett företag eller ett assistanskooperativ, som Eila. Ett assistanskooperativ är en ekonomisk förening av medlemmar med personlig assistans, där man gemensamt delar på de administrativa kostnaderna och där alla har möjlighet att stödja varandra.

Assistansersättningen ska räcka till dina personliga assistenters löner, till sociala avgifter och till de omkostnader som det medför att ha personlig assistans. Det kan vara allt från toalettpapper till de personliga assistenterna eller deras resa och boende när du vill åka till Kuba med din granne.

Du som har djupgående frågor om personlig assistans kan hitta mycket i Försäkringskassans vägledning om assistansersättning, via denna länken.