Lyssna

Välkommen Till
Kooperativet EILA

Personlig Assistans i Skåne

I nordvästra Skåne finns ett kompetent och trivsamt kooperativ för personlig assistans. Vi startade vår verksamhet i februari 1995 i Ängelholm nära Helsingborg i norra Skåne.

Hej, Livia här, verksamhetsansvarig på Kooperativet Eila!

Jag känner att det är viktigt att jag som arbetar på Eila beskriver hur vår assistansverksamhet fungerar med tanke på att vi har vuxit så snabbt…  Läs mer »

Vi har flyttat till huset bredvid!

Vår nya adress är Småbåtshamnen 18F  i Höganäs

(ingång i gränden mellan Fridas hotell och Restaurang Bryggan)

Vår värdegrund

Vi är en ideell förening för personer med funktionsnedsättning och för dem som har rätt till personlig assistans enligt LSS – Lagen om stöd och service. Vi bedriver vår verksamhet utan vinstintresse!

EILA fungerar därmed som intressegrupp för medlemmarna och har helhetsansvar för deras assistans och för all personal.

Kvalitet & trygghet

Kvalitet betyder individanpassad omsorg som är skräddarsydd efter ditt unika behov och önskemål. Trygghet innebär att du kan känna dig säker och trygg med assistansen. Det innebär stabilitet och kontinuitet.

Personligt inflytande

Inflytande medför att du har möjlighet att påverka och fatta beslut om olika aspekter av din assistans. Det handlar om att ge dig kontroll och självbestämmande över ditt liv.

Frihet under ansvar

Frihet under ansvar innebär att du som medlem kan leva ditt liv på dina egna villkor samtidigt bär du ett ansvar för att använda assistansen på ett ansvarsfullt sätt och följa överenskomna regler och riktlinjer.

Solidaritet

Solidaritet beskriver en känsla av samhörighet, gemenskap och ansvar gentemot varandra inom kooperativet.

Är du nyfiken på hur vi arbetar med personlig assistans på Kooperativet Eila?

Vi har alltid dörren öppen för nya medlemmar och ny personal!

EILA fungerar som intressegrupp för medlemmarna och har helhetsansvar för deras assistans och för all personal. Eila har idag 12 medlemmar med olika funktionsvariationer. Vi har drygt 70-talet anställda och har kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen Fremia.

Vår verksamhet startades i Ängelholm 1995

Vi brukar säga att vi är det lilla kooperativet med det stora hjärtat. Verksamheten bedrivs utan vinstintresse.

EILA är en ideell förening för personer med funktionsnedsättning och som har rätt till personlig assistans enligt LSS – Lagen om stöd och service.

Har jag rätt till personlig assistans?

LSS - Lagen om stöd och service

Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

I rätten till ett gott och självständigt liv ingår till exempel att du ska ha möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning. Du ska också kunna vara med i samhällslivet och till exempel kunna ta del av kultur- och fritidsutbud på samma villkor som alla andra.