Lyssna

Hej, Livia här!

Verksamhetsansvarig på Kooperativet Eila

Jag känner att det är viktigt att jag som arbetar på Eila beskriver hur vår assistansverksamhet fungerar med tanke på att vi har vuxit så snabbt de senaste månaderna. Vi på Eila tackar för alla hejarop och att tidningen Helsingborgs Dagblad har uppmärksammat oss eftersom flera av brukarna i samband med att Höganäs Omsorg AB upphandlat personlig assistans enligt LOV (Lagen om valfrihet) valt oss som assistansanordnare.

Eila (Engelholms Independent Living Association) är ett litet kooperativ med rötter i Ängelholm och som startade 1995 av några brukare som ville driva sin assistans själva. Sedan dess har vår verksamhet utökats med flera brukare, som vi kallar medlemmar hos oss eftersom det är ett medlemskooperativ. Som brukare/medlem lämnar man över sin assistansersättning till det gemensamma i kooperativet som sköter både assistans, administration och har ett helhetsansvar för alla assistenter.

För ca fyra år sedan fick vi även medlemmar i Höganäs när Kooperativet Oberoende Liv (COOL) valde att avveckla sin verksamhet. Vi hade sedan tidigare ett gott samarbete så det var självklart för oss att ta emot de brukare som ville komma till oss.

Några fakta om Kooperativet Eila:

  • är en ideell förening som bedriver ekonomisk verksamhet.
  • är icke vinstdrivande. All eventuell vinst stannar kvar i kooperativet och investeras i verksamheten. Vinstutdelning får inte ske enligt Skatteverkets regler.
  • är inte momsregistrerat och får därmed inte dra av moms. Allt vi köper in kostar mer för oss än för ett aktiebolag som får dra av momsen.
  • medlemskap bygger på frivillighet och de som är intresserade får ansöka hos oss. Vår styrelse beslutar i varje enskild förfrågan om vi har möjlighet att ta emot en brukare eller ej.
  • kommer att ha totalt 20 medlemsgrupper from 1 maj 2024.
  • har medlemmar i Ängelholm, Höganäs, Helsingborg, Örkelljunga och Hässleholm.

Vår ambition på Eila är att bedriva en så god assistans som möjligt med kvalitet och trygghet, stort inflytande och medbestämmande, frihet under ansvar samt solidaritet som ledstjärna. Anhöriga är välkomna hos oss som assistenter och de har samma anställningsvillkor som de externa assistenterna som inte har någon anknytning till våra medlemmar. Friheten att kunna bestämma över sin assistans, inom vissa ramar, är oerhört viktigt för våra medlemmar.

Vi är som en stor familj där ingen är mer värd än någon annan, där alla värdesätter vår värdegrund som bygger på just dessa ledord. Kontinuiteten är viktig och vi har många assistenter som har jobbat länge hos våra medlemmar. För oss betyder solidaritet samhörighet och gemenskap att alla tar ansvar gentemot varandra och hjälps åt när det behövs.

Eila har ingen stor ledningsorganisation eller administration utan vi jobbar i stället tillsammans i olika arbetsgrupper och har duktiga gruppledare till vår hjälp. Det är gruppledarna (tillsammans med våra medlemmar) som leder arbetet i vardagen och stöttar assistenterna på plats.

Ett utvecklingsarbete är initierat av mig nu när vi ökat vårt medlemsantal med så många nya medlemmar på så kort tid. Just för att se över hur vi kan fortsätta att erbjuda god assistans till alla våra medlemmar och att vara en god arbetsgivare för våra assistenter.

Det är våra assistenter som är kärnan i vår verksamhet och som vi satsar mycket på. Utan våra duktiga assistenter – ingen god assistans. Därför var det viktigt för oss att ta emot de nya grupperna från HOAB helt intakta. I enstaka fall fick vi rekrytera ny personal men de flesta valde att följa med vilket är oerhört glädjande. Det skapar stabilitet, kontinuitet och trygghet i alla grupper.

Vi har gjort stora förberedelser inför att ta emot så många nya medlemmar under kort tid och gett ärliga svar till de som ville komma till oss. Tyvärr kan vi inte ta emot alla som vill komma till oss. Eila äger fortfarande sin rätt att bedöma vilka uppdrag vi har möjlighet att klara av på grund av olika parametrar. Ekonomi och komplexitet är sådana faktorer. Eftersom vi har en liten ledningsorganisation har vi till exempel inga egna jurister eller IT-ansvariga utan vi köper dessa tjänster vid behov.

I samband med övergången från HOAB har vi räknat på löner, tittat på anställningsvillkor och försökt göra det bästa för att assistenterna från HOAB ska kunna behålla sina löner. Vi har antingen tagit över de grundlöner som fanns eller så har vi höjt i vissa fall för att kunna ge ett schysst erbjudande. Vi har även gett möjlighet att arbeta i flera grupper hos oss för att kunna få motsvarande månadslön som på HOAB.

Eila och HOAB har olika kollektivavtal som reglerar anställningsvillkoren, men i grund och botten är de också väldigt lika.

Våra assistenter har till exempel samma semesterrätt och semesterersättning som är 12, 13 och 14% av årsinkomsten beroende på ålder. Vi på Eila har valt att utbetala samma timlön oavsett ålder och om man har semester eller jobbar. Ersättningarna för OB (obekväm arbetstid) är i princip identiska.

Jouren regleras olika och enligt vårt kollektivavtal får våra assistenter jourersättning under hela jourtiden medan i HOAB fick man betalt för halva jouren som aktiv tid och fick då sin timlön. Det är just detta som påverkar tjänstgöringsgraden när aktiv tid görs om till jourtimmar. Jour räknas nämligen inte som arbetad tid (tjänstgöring) men ingår den i den sammanlagda arbetstiden. Beroende på hur många jourtimmar det finns på ett schema påverkar det såklart lönen. I flera grupper har vi kunnat lösa att assistenterna som ville behålla sin lön kunde gå upp i tid. Vi har haft förhandlingar med Kommunal och skrivit på lokalt kollektivavtal om utökad jour annars skulle vi inte kunnat ta emot en del grupper på grund av att vi skulle bryta mot arbetstidslagen.

Med dagens nivå på assistansersättning på 332,60 kr/assistanstimme som varje anordnare får för att bedriva assistans, är det en utmaning för oss att få pengarna räcka till löner, personalomkostnader, utbildning, arbetsmiljöåtgärder, assistansomkostnader och administration samt ledning. Minst 87% och i många fall runt 95% av denna ersättning går åt löne- och lönebikostnader. En viktig fråga för Sveriges politiker är vilken nivå assistansersättningen ska vara på eftersom som det ser ut nu, har inte assistansersättningen hängt med den kostnadsutvecklingen som övriga kostnader haft. Jag ställer ofta frågan: Vem vill driva assistans i Sverige? Just av denna anledning. 

Det kan Eila bara göra om vi använder resurserna på ett mycket klokt sätt. Det arbetar vi med dagligen och med fullt fokus för att skapa förståelse i grupperna och också ha insyn i hur ekonomin är för varje medlemsgrupp.

Medan HOAB hade förhöjd assistansersättning i vissa brukarärenden har Eila bara schablonersättningen att använda sig av för alla utgifter. Eila har inte tillgång till vare sig statsbidrag eller annat stöd utan det är de 332,60 kr/assistanstimme som ska räcka till allt.

Grundlönen är individuell och ja, i förhållande till kommunala löner så skiljer sig lönen något hos de privata anordnarna. Vi på kooperativet har valt att satsa på bra löner för vi vill ha medarbetare som trivs och som vill jobba hos oss och inte på flera olika ställen. Men vi hindrar ingen att jobba extra. Det är en frihet och ett eget val. Vi uppmuntrar våra assistenter om de vill jobba mer att göra det just hos våra brukare för att slippa ta andra jobb utanför Eila. Vi litar på individens egen vilja och ansvarstagande i alla lägen. Att de tar kloka beslut för sig själva.

På www.assistanskoll.se kan man jämföra olika assistansanordnares villkor för både assistenter och brukare. Alla är välkomna att ta del av hur Eila ligger i jämförelse med de andra bolagen. Eila har liten personalomsättning, hög trivsel hos assistenterna och de är stolta över att jobba i vårt kooperativ. Vi är inte bäst på allt och vi kan bli bättre på många saker men vi alla som tillhör Eila-familjen känner stolthet och glädje för att finnas i denna gemenskap.

Eila är stolta över utvecklingen i vår verksamhet och vi välkomnar våra nya medlemmar! Vi tar emot brukare även från andra privata anordnare och just nu har vi fyra nya förfrågningar från olika orter.

Vi har också valt att vara öppna och transparenta med hur vi arbetar och bedriver vår verksamhet och vi välkomnar frågor.

Om vi är vinnare i assistansbytet? För oss på Eila är detta ingen tävling. Vi vill bidra till ett hållbart samhälle där vi värnar om våra medlemmar, medarbetare, vår omgivning och miljö där Eila står för närhet, trygghet och hög kvalitet.

Ha en bra dag!

Livia Deák Jönsson
Verksamhetsansvarig Kooperativet Eila

E-post: livia.deak@eila.se

Hemsida: www.eila.se