Länkar & Dokument

Intressegruppen för Assistansberättigade.

www.intressegruppen.info

 

De Handikappades Riksförbund.

www.dhr.se

 

Försäkringskassan.

www.forsakringskassan.se

 

Mötesplats för personliga assistenter.
www.personligassistent.com

 

 

Regelverken kring LSS, LASS etc.

www.socialstyrelsen.se

 

Platsbanken på arbetsförmedlingen.

www.arbetsformedlingen.se/platsbanken

 

Inspektionen för Vård och omsorg.

www.ivo.se

 

Assistanskoll.

www.assistanskoll.se