Vår styrelse

Kooperativet Eila är en ideell förening vars ändamål är att tillgodose medlemmarnas assistansbehov enligt LSS.

 

Föreningen har arbetsgivaransvar för personalen samt för administrativa, ekonomiska och lönerättsliga rutiner. Verksamheten är en icke vinstgivande föreningsverksamhet.

 

Eilas styrelse består av fem ordinarie ledamöter och vår ordförande heter Carl-Erik Andreasson. Det är styrelsen som har det yttersta ansvaret för föreningens verksamhet inför medlemmarna. Styrelsen svarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens verksamhet. Styrelsen skall se till att föreningens organisation är utformad så att bokföring, medelsförvaltning och föreningens ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen ansvarar också för att det finns aktuella avtal upprättat mellan Eila och olika parter.

 

 

Styrelsen känner verksamheten mycket väl och har ett stort engagemang.