Vår organisation

 

Mellan Kooperativet Eila och LRF Konsult AB finns ett avtal rörande ekonomi- och lönetjänster. Inom LRF Konsult finns ekonomi- och löneadministratörer, juridisk konsult samt annan kompetens som kan tas i anspråk vid behov.

 

Mellan Kooperativet Eila och Livia Deak AB finns ytterligare ett avtal angående verksamhetsansvar. Inom Livia Deak AB finns kompetens inom HR och arbetsrätt, ledning och lagstiftning rörande LSS, SoL och HSL.

 

Verksamhetsansvarig from 1 mars 2017 för Kooperativet Eila är Livia Deák Jönsson.

 

 

Externa konsulter finns kontinuerligt för utvecklingsarbete av skiftande slag – organisationsfrågor, personalutveckling, utbildningssatsningar.

Hos varje medlem med mer än tre assistenter finns en gruppledare ansvarig för det dagliga arbetet. Gruppledaren rapporterar fortlöpande till verksamhetsansvarig, gruppledarmöten hålls varannan månad.

 

Alla medlemmar kan alltid komma i kontakt med Kooperativet Eila. Verksamhetsansvarig träffar brukarna i deras hem för informationsutbyte eller hjälp/stöd/rådgivning när det behövs, t ex i myndighetskontakter eller vid behovsförändringar.